Zgodnie z treścią rozporządzenia podwyższeniu (o 25-70 proc.) mają ulec górne granice wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii pracowników sądów i prokuratur. Z kolei najniższa pensja nie będzie mogła być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W ocenie "Iustitii", projektowana zmiana nie poprawi w sposób zauważalny sytuacji pracowników wymiaru sprawiedliwości.