Nie ma też przepisów, które zakazałyby naszemu sąsiadowi sadzenia drzew przy naszym płocie. Wprawdzie jeden z przepisów kodeksu cywilnego zawarty w art. 143-154, który reguluje prawo sąsiedzkie, stanowi, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Ale wydaje się, że w tym przypadku nie znajdzie on zastosowania, bo liście, które opadają z drzewa rosnącego u sąsiada na naszą posesję nie zakłócą nam korzystania z naszej posesji.

Jedynym zapisem, który dotyczy uprawnień właściciela nieruchomości w stosunku do drzew rosnących na działce sąsiada, są przepisy dotyczące prawa owoców przechodzących z sąsiedniego gruntu i obcinania gałęzi oraz korzeni.

Podstawa prawna
Art. 144, art. 150 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121)