Rada podzielona została na dziesięć sekcji, w ramach których, powołani w jej skład członkowie będą przygotowywać dla prezydenta opinie i ekspertyzy oraz założenia do projektów ustaw.

„Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Członkami NRR zostali:

Gospodarka, praca, przedsiębiorczość

 • dr Marek Chrzanowski - koordynator sekcji
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański
 • dr hab. Ryszard Bugaj
 • prof. dr hab. inż. Janusz Filipiak
  prof. dr hab. Zyta Gilowska
 • prof. Stanisław Gomułka
 • Tadeusz Hatalski
 • Roman Kluska
 • prof. dr hab. Elżbieta Kryńska
 • Kazimierz Kujda
 • dr hab. Eryk Łon
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
 • prof. dr hab. Witold Modzelewski
 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
 • Wiesław Nowak
 • prof. dr hab. Witold Orłowski
 • prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień
 • prof. dr hab. Konrad Raczkowski
 • Andrzej Sadowski

Nauka, innowacje

 • prof. dr hab. inż. Artur Świergiel - koordynator sekcji
 • prof. dr hab. Rajmund Bacewicz
 • prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
 • prof. dr hab. Stanisław M. Karpiński
 • Jerzy Milewski
 • dr hab. Tadeusz Pietrucha
 • prof. dr Waldemar Priebe
 • Maciej Sadowski

Polityka społeczna, rodzina

 • dr hab. Marek Rymsza - koordynator sekcji
 • dr hab. Grażyna Ancyparowicz
 • dr hab. Łukasz Hardt
 • ks. Stanisław Jurczuk
 • dr hab. Ewa Leś
 • dr Michał Łuczewski

Samorząd, polityka spójności

 • dr Jerzy Kwieciński - koordynator sekcji
 • Piotr Bąk
 • dr Czesław Bielecki
 • Janusz Bodziacki
 • Piotr Całbecki
 • Adam Jarubas
 • Wojciech Lubawski
 • Lucjusz Nadbereżny
 • Władysław Ortyl
 • Danuta Wawrzynkiewicz
 • Marcin Witko
 • dr hab. Tomasz Zarycki

Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna

 • prof. dr hab. Andrzej Nowak - koordynator sekcji
 • ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz
 • Jacek Bromski
 • dr hab. Dariusz Gawin
 • dr hab. Filip Musiał
 • prof. dr hab. Dariusz Stola
 • Bronisław Wildstein

Bezpieczeństwo, obronność

 • dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski - koordynator sekcji
 • prof. dr hab. Antoni Kamiński
 • Edward Pietrzyk
 • prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld
 • Filip Seredyński
 • Tomasz Szatkowski

Edukacja, młode pokolenie, sport

 • dr hab. Andrzej Waśko - koordynator sekcji
 • Jolanta Dobrzyńska
 • dr Monika Jakubowska
 • dr Krzysztof Mazur
 • prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
 • Wojciech Starzyński
 • Liliana Zientecka

Polityka zagraniczna

 • prof. dr hab. Andrzej Przyłębski - koordynator sekcji
 • Piotr Buras
 • Jerzy Chmielewski
 • Rafał Dzięciołowski
 • Piotr Kozakiewicz
 • dr Jakub Kumoch
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • prof. Jan Zielonka

Ochrona zdrowia

 • dr Leszek Borkowski - koordynator sekcji Marek Balicki
 • prof. dr hab. Piotr Czauderna
 • dr Maciej Dercz
 • prof. dr hab. Ewa B. Marcinowska-Suchowierska
 • Maria Ochman
 • dr hab. Piotr Przybyłowski
 • prof. dr hab. Piotr Radziszewski

Wieś, rolnictwo

 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska - koordynator sekcji
 • dr Jan Fałkowski
 • prof. dr hab. Wojciech Józwiak
 • prof. dr hab. Walenty Poczta
 • Grzegorz Wiśniewski
 • Jerzy Zająkała

Rada w obecnym składzie nie ma jednak charakteru zamkniętego.

PS/źródło: KPRP