„Diamenty Polskiej Chemii” wyłania kapituła ekspertów, wyróżniając osoby i firmy, które przyczyniają się do wzmocnienia pozycji polskiej chemii w warunkach międzynarodowej konkurencji.

PS