Codziennie, od 12 do 16 października, w godzinach 9.00 – 15.00 Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką do swojej siedziby przy ul. Chopina 29/11A w Lublinie.

Dodatkowo pracownicy tej jednostki będą również pełnili dyżury 13 i 14 października, w godz. 9.00 – 13.30 w VI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Z kolei 15 października, w redakcji Kuriera Lubelskiego mediatorzy będą dyżurować, w godz. 11:00 – 12:00. Przez tan czas, każda osoba zainteresowana problematyką alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów będzie mogła zadzwonić i wypytać o przebieg oraz zakres mediacji.

PS