Ale to nie jedynie zastrzeżenia. W opinii prezydenta obiekcje rodzą także nowe kompetencje ministra sprawiedliwości w zakresie żądania przekazania akt spraw sądowych, jeszcze przed podjęciem przez rzecznika dyscyplinarnego czynności dyscyplinarnych wobec sędziego.

Wniosek trafił do TK w trybie kontroli prewencyjnej 6 października.

PS/źródło: KPRP