Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraziło również poparcie dla kandydatur prof. Romana Hausera i prof. Andrzeja Jakubeckiego.

Szymon Byczko jest adwokatem w Łodzi i doktorem habilitowanym. Pracuje również jako adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego - Zakład Prawa Własności Przemysłowej, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

PS/źródło: adwokatura.pl