Jest to pierwsza w historii nominacja dla Polaka w Komisji Konkurencji ICC. Organizacja gromadzi ponad 300 ekspertów w dziedzinie prawa konkurencji, w tym radców prawnych z przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych oraz prawników prowadzących prywatną praktykę z 40 krajów.

-Jednym z priorytetów strategicznej grupy do spraw karteli i leniency jest poprawa i konwergencja programów łagodzenia kar, tak by procedura leniency była bardziej przejrzysta i przewidywalna dla przedsiębiorców - stwierdza Marcin Trepka.

PS