W skład zespołu prowadzącego transakcję wchodzili adwokaci Michał Turkowski oraz Ewelina Rogowska.

PS