Dotychczasowa debata dotycząca reform sądownictwa i zawodów prawniczych często oceniana była jako nieuporządkowana. Poprawie sytuacji ma służyć zawarta deklaracja porozumienia, które opiera się na idei stałej współpracy samorządów i stowarzyszeń prawniczych.

Jego celem jest wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych.

Porozumienie zamierza realizować te założenia w oparciu przede wszystkim o aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia aktów prawnych dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Planuje prowadzić także kampanię społeczną, działalność wydawniczą oraz uruchomić stronę internetową służącą wymianie stanowisk między jego członkami.

Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli: Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Kuratorów, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych, Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Stowarzyszenia Notariuszy RP, Stowarzyszenia Prokuratorów RP, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych oraz Związku Zawodowego Prokuratorów oraz Pracowników Prokuratury RP. W skład działającego przy Porozumieniu Forum Obywatelskiego wchodzą Stowarzyszenie Amici Curiae oraz Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych.

PS