■  Helsińska Fundacja na rzecz Karty Praw Podstawowych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przekazała na ręce prezesa Rady Ministrów list otwarty w sprawie Karty Praw Podstawowych UE. W ślad za stanowiskiem zawartym w oświadczeniu Komitetu Helsińskiego z 3 lipca 2007 r. fundacja apeluje w nim o podjęcie wszelkich starań w celu przyjęcia przez nasz kraj pełnej treści Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl

■  Notariusze zaskarŻĄ nowĄ taksę do TK. Krajowa Rada Notarialna podjęła uchwałę o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą nowelizacji rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. We wniosku KRN wskaże na niezgodność rozporządzenia z ustawą Prawo o notariacie.

Więcej www.krn.org.pl

■  ENA dla stalinowskiej prokurator wojskowej. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał, na wniosek pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej, Europejski Nakaz Aresztowania mieszkającej w Wielkiej Brytanii stalinowskiej prokurator wojskowej Heleny Wolińskiej, podejrzanej o bezprawne aresztowanie 24 osób w latach 50.

■  RPO monitoruje postępowanie. Rzecznik praw obywatelskich ma zamiar zwrócić się do prokuratora krajowego o udzielenie informacji na temat podjętych czynności w sprawie ewentualnego popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez prokuratorów, którzy uchwalili apel Stowarzyszenia Prokuratorów RP o nieuleganie naciskom politycznym oraz o zachowanie apolityczności i niezależności.

Więcej www.rpo.gov.pl

■  Wniosek w sprawie przejęcia ziemi przez skarb Państwa. Mieszkający w Niemczech mężczyzna chce unieważnienia decyzji z 1978 roku o przejęciu bez odszkodowania ponad 10 ha jego ziemi w podolsztyńskiej gminie Purda przez Skarb Państwa. Część ziemi odebranej wyjeżdżającemu do Niemiec rolnikowi została sprzedana osobom prywatnym. Złożył on wniosek o unieważnienie decyzji o przejęciu jego ziemi przez Skarb Państwa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

KR