Z prośbą o zebranie informacji, czy sądy przez pojęcie "osoba najbliższa" rozumieją również partnerów tej samej płci, zwrócił się Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich.

Informacje na temat praktyki i wyroków sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych i Sądu Najwyższego dotyczące pojęcia "osoba najbliższa" adwokaci powinni kierować bezpośrednio do Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w biurze RPO (a.mazurczak@brpo.gov.pl, tel. 22 551 79 60) do 30 września br..

Dane te mają pomóc rzecznikowi praw obywatelskich w przygotowaniu analizy o realizowaniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

PS/źródło:NRA