Środki pozyskane w ramach kredytu zostaną wykorzystane głównie na wcześniejszą spłatę istotnej części obecnego zadłużenia przedsiębiorcy.

Prace zespołu Allen & Overy koordynował partner Andrew Castle z biura Allen & Overy w Londynie. Doradztwem w zakresie prawa polskiego kierował partner Tomasz Kawczyński, a w skład zespołu Allen & Overy w Warszawie weszła również mec. Renata Żak–Błażejczyk.

PS