Transakcja była związana z z inwestycją w SiDLY Sp. z o.o., wiodącego producenta osobistych urządzeń telemedycznych.

Zespół kierowany przez mec. Krzysztofa Rąpałę, w skład którego wchodziła Martyna Zybert oraz Agnieszka Dancewicz, wspierał MCI w zakresie przeprowadzenia badania due diligence Spółki, przygotowania dokumentacji transakcyjnej jak również w trakcie całego procesu negocjacji.