Notariat obecnie wydaje takie poświadczenia w 30 proc. spraw spadkowych. Zdaniem rejenta Tomasza Kota, to i tak bardzo dużo, bo to nadal stosunkowo nowe rozwiązanie w polskim prawie.

Jego zdaniem najbliższa nowelizacja prawa o notariacie w dużym stopniu spowoduje jeszcze wzrost czynności notarialnych w tym zakresie.

Wprowadzona zostanie bowiem możliwość tzw. sukcesywnego nabywania prawa do spadku przed notariuszem. Nie będzie już więc konieczna jednoczesna obecność wszystkich spadkobierców w kancelarii u jednego rejenta. Notariusz będzie mógł sporządzić projekt protokołu dziedziczenia przy udziale jednego spadkobiercy, a następnie uzyskać zgodę na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z projektem od pozostałych zainteresowanych osób.

Propozycję zmiany prawa w tej kwestii wypracowano w ministerialnej komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego we współpracy ze środowiskiem notarialnym.

PS/źródło:PAP