Dr Andrzej Błach od roku 1995 zajmuje się obsługą projektów w sektorze energetyki i infrastruktury. W latach 2007 - 2015 pełnił funkcję koordynatora praktyki energetycznej CMS w Europie Środkowo-Wschodniej. Od maja 2015 roku przeniósł się do Pekinu, skąd będzie rozwijał praktykę energetyczną CMS w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej.

PS