16 lipca miało miejsce zamknięcie transakcji pomiędzy Gas Assets Management - spółką zależną od PGNiG, a PHZ Bartimpex. W wyniku tej transakcji PGNiG S.A. przejęła pośrednio dodatkowe 4 proc. akcji w EuRoPol Gaz.

Na czele zespołu odpowiedzialnego za obsługę prawną PGNiG w transakcji z Bartimpex stanęli dr Radosław L. Kwaśnicki, partner zarządzający kierujący departamentem prawa rynku kapitałowego, mec. Krzysztof Wróbel, partner kierujący departamentem fuzji i przejęć, jak również mec. Łukasz Sieczka, odpowiadający za departament prawa umów, działający jako pełnomocnik zarówno Gas Assets Management, jak i PGNiG.

PS