W ramach współpracy prawnicy kancelarii będą doradzać w zakresie prac legislacyjnych oraz regulacji prawnych na krajowym, unijnym i międzynarodowym szczeblu.

PS