Projekt nowej ustawy o TK skierował do Sejmu w lipcu 2013 r. prezydent Bronisław Komorowski. Zgodnie z jego wersją projektu, kandydatów na sędziego TK miały proponować grupy posłów, SN, NSA, KRS, KRP, samorządy prawnicze i ośrodki akademickie. W toku prac legislacyjnych wyeliminowano m.in. środowiska prawnicze z procedury wyłaniania sędziów trybunału, skreślono zapis, że prezes TK będzie wybierany na 4-letnią kadencję i zapisano, że członkowie TK powinni mieć kwalifikacje sędziego SN.

Ustawa wejdzie w życie po upływu 30 dni od dnia jej ogłoszenia.