Jednowariantowy raport środowiskowy to za mało

autor: Leszek Jaworski22.07.2015, 08:58; Aktualizacja: 22.07.2015, 10:52
Emisja Dwutlenku Węgla

Jednowariantowy raport środowiskowy to za małoźródło: ShutterStock

TEZA: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, chociaż jest dokumentem prywatnym oraz opracowanym przez osoby posiadające wiadomości specjalne, to musi być jednak kompleksowy, spójny i rzetelny.

Sygn. akt II OSK 2313/13

WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

z 11 maja 2015 r.

STAN FAKTYCZNY

Spółka z o.o. wniosła do wójta gminy Ciechanów o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej N. składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 144 m n.p.m. Wójt decyzją określił środowiskowe uwarunkowania dla powyższego przedsięwzięcia. Rozstrzygnięcie to stowarzyszenie zaskarżyło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. Kolegium utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Organ ten uznał, że złożony przez inwestora raport wraz z uzupełnieniami spełnia wymogi art. 66 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.; dalej: ustawa środowiskowa), a okoliczności podniesione w odwołaniu, związane z jego wadliwością, nie zasługują na uwzględnienie. Stowarzyszenie wniosło skargę na powyższą decyzję do WSA w Warszawie. Ten uznał skargę za zasadną, dlatego uchylił decyzję organu II instancji. Zdaniem sądu I instancji przygotowany na potrzeby inwestycji raport jest niepełny, niezgodny w części z postanowieniem, którym nałożono na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny. Tym samym raport nie spełnia kryteriów, o jakich mowa w art. 66 ustawy środowiskowej. Przede wszystkim raport nie zawiera ustaleń na temat zwierząt lądowych, poza ogólnymi stwierdzeniami, że planowana inwestycja nie będzie miała na nie wpływu. W ocenie sądu I instancji nie wiadomo, na jakiej podstawie autor raportu doszedł do takiego przekonania. W tym zakresie, w przeciwieństwie do oceny wpływu przedsięwzięcia na ptaki i nietoperze, raport nie został uzupełniony. Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny nakładało na inwestora obowiązek przedstawienia raportu z opisem skutków dla ptaków, nietoperzy i innych zwierząt chronionych, siedlisk przyrodniczych i roślin w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, a także opisu fauny i flory. Raport zawiera ogólny opis flory i części fauny (ptaki i nietoperze), ale nie zawiera opisu zwierząt, które występują na tym terenie, choć stwierdza, że na skutek inwestycji prawdopodobnie wyemigrują. W ocenie sądu I instancji częściowo zasadny jest więc zarzut skargi dotyczący braku przeprowadzenia przez organ inwentaryzacji siedliskowej. Jednym z załączników do raportu jest bowiem ocena oddziaływania na awifaunę, w której dokonano szczegółowej inwentaryzacji ptaków i nietoperzy występujących na terenach przedsięwzięcia i terenów, na które ono oddziałuje, ze wskazaniem liczby ptaków, terenów, na jakich występują, pór występowania i oddziaływania na nie planowanej inwestycji. Sąd I instancji dodał, że wadą raportu jest brak omówienia ryzyk z możliwymi wypadkami drogowymi, obsługą materiałów niebezpiecznych i ewentualnymi katastrofami naturalnymi. Organ w tym zakresie przyjął, że ze względu na charakter oraz lokalizację przedsięwzięcia, tego rodzaju ryzyka nie występują. Nie przesądzając na obecnym etapie postępowania o trafności tego twierdzenia, sąd I instancji uznał, że organ nie wyjaśnił tej okoliczności. Od tego wyroku inwestor wniósł skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny ją oddalił.

Linia orzecznicza

Linia orzecznicza

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

UZASADNIENIE


Pozostało 13% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane