Zwierzęta ze względu na choroby, które mogą przenosić objęte są szczególnymi zasadami przewożenia pomiędzy krajami. Jeżeli ulubieniec ma być towarzyszem wycieczki trzeba pamiętać o kilku z nich.

Przepisy ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014, poz. 1539 z zm.) nakładają na osobę przewożącą zwierzę konieczność przedstawienia paszportu zwierzęcia. Jego wzór zawierają odrębne przepisy. Jest to dokument, który pozwala na identyfikację nietypowego pasażera.

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym będzie trzeba przygotować się na koszt 100 zł. W skład tej opłaty wchodzą:

  • wynagrodzenie dla lekarza weterynarza za wydanie dokumentu (70 zł)
  • koszty wydrukowania i udostępnienia paszportu (30 zł)

Dotychczas za wydanie paszportu dla zwierzaka wymagana była opłata w wysokości 51 zł, gdzie lekarz weterynarii otrzymywał 30 zł, a czynności biurowe związane z wydaniem dokumentu wyceniano na 21 zł. Podwyżka jest więc ogromna. Jak twierdzi projektodawca wynika ona z wniosku Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej, który zapoczątkował proces nowelizacji rozporządzenia.

Właściciele zwierząt domowych muszą pamiętać także o zaczipowaniu swoich pupili. Do przekroczenia granicy czworonogi potrzebują paszportu oraz odpowiedniego rejestratora.

Projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji.