Nowe dłużne instrumenty finansowe, o nominalnej wartości 200 mln zł, zostały wyemitowane w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prospektu emisyjnego. Obligacje notowane są od 29 czerwca 2015 roku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie oraz BondSpot SA w ramach rynku Catalyst.

Z danych podawanych przez GPW w Warszawie wynika, że wartość emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst wyniosła na koniec czerwca 2015 r. 67 mld zł, co oznacza wzrost o 1,2 proc. rok do roku - czytamy w komunikacie kancelarii.

Przy emisji obligacji pracował zespół CMS pod kierownictwem Małgorzaty Chruściak, partnera w departamencie bankowości i finansów międzynarodowych w składzie: dr Jakub Rachwol, associate oraz Rafał Kluziak, associate.

PS