13 lipca w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się kolejne spotkanie grupy eksperckiej, utworzonej do przygotowania projektów nowych rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. Jednak nie wszystkie zaproponowane przez resort rozwiązania przedstawiciele obu korporacji ocenili pozytywnie.

W czasie spotkania omówiono przedłożone kilka dni wcześniej przez Ministerstwo Sprawiedliwości materiały robocze dotyczące rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów, które mają wejść w życie nie później niż 1 stycznia 2016 r.

Pierwsza wersja projektu rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, została skrytykowana przez reprezentantów samorządów prawniczych. Te negatywne uwagi ma teraz analizować resort.

Mniej emocji wzbudziły natomiast kwestie dotyczące określenia opłat za czynności adwokacie i radcowskie, jeżeli stronę reprezentuje pełnomocnik z wyboru. W dużej mierze dlatego, że MS oparł się na propozycjach opracowanych przez NRA i KRRP.

Kolejne spotkanie grupy eksperckiej zaplanowano na 22 lipca 2015 r.

PS/źródło: NRA