Po stronie Value4Capital w proces sprzedaży zaangażowany jest polski zespół CMS, w składzie: Marek Sawicki, radca prawny i partner współkierujący departamentem transakcji i prawa spółek, oraz Izabela Gębal, associate.

PS