Europejskie poświadczenie spadkowe to uznawany w zdecydowanej większości krajów członkowskich UE jednolity dokument, który potwierdza spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy testamentu bądź zarządcy spadku tytuł prawny do spadku. Sejm przyjął właśnie nowelizację kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa o notariacie zapewniającą skuteczne stosowanie unijnych regulacji w tym zakresie.

Chodzi o rozporządzenie nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Ma ono doprowadzić do znaczącego uproszczenia i ujednolicenia postępowania spadkowego na terenie państwu UE (nie obowiązuje ono w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii).

Kompetencje do wydawania europejskiego poświadczenia spadkowego będą mieć u nas sądy lub notariusze, których działania będą podlegały instancyjnej kontroli sądowej. Wybór drogi sądowej lub notarialnej będzie zależał wyłączenie od samego zainteresowanego. Spadkobierca uzyskanym w Polsce dokumentem będzie mógł się następnie posłużyć w innych krajach UE.

Nowelizacja przewiduje skrócenie z sześciu do trzech miesięcy okresu, w jakim można zgłaszać się do udziału w spadku i wykazać prawa do dziedziczenia (w przypadku ogłoszenia publicznego o wezwaniu spadkobierców). Wysokość opłaty sądowej od wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego wyniesie 300 zł.