W liście wzywa do wyeliminowania tych kontrowersyjnych rozwiązań. Za takie NRA uważa dopuszczenie do korzystania z nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej wszystkich osób, które nie ukończyły 26 roku życia i które ukończyło 65 lat. W ocenie rady takie rozwiązanie doprowadzi do tego, że z bezpłatnych porad będą mogły korzystać także osoby zamożne.

Adwokaci zwracają też uwagę na przepis, który przewiduje, że w ramach pomocy prawnej obywatelowi będzie przysługiwało również przygotowanie pierwszego pisma procesowego. NRA przypomina, że ta sfera jest objęta odrębnymi regulacjami na gruncie prawa procesowego. Przedsądowa pomoc prawna nie powinna obejmować etapu sądowego - czytamy w piśmie.

NRA krytycznie odnosi się także do możliwości świadczenia pomocy prawnej w ramach organizacji pozarządowych, przez osoby nieposiadające profesjonalnego przygotowania i nie mające obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. W ocenie rady spowoduje to, że w ramach jednego systemu społeczeństwo otrzyma dwa, zupełnie różne standardy usług.

PS/źródło: NRA