Prof. Szczepanowska-Kozłowska jest specjalistą z dziedziny prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie zarówno w zakresie spraw dotyczących patentów, znaków towarowych, praw autorskich, nieuczciwej konkurencji, a także ochrony danych osobowych - informuje kancelaria w komunikacie.

PS