Prace zespołu Allen & Overy koordynował partner Tomasz Kawczyński. Doradztwem w zakresie dokumentów finansowania kierowała mec. Agnieszka Lipska, a w zakresie dokumentów projektu mec. Kamil Jankielewicz. W skład zespołu Allen & Overy w Warszawie weszli również Bartosz Jagodziński, Łukasz Lech, Jerzy Zdrojewski, Natalia Ornass i Łukasz Błaszczak.

Z kolei pracami w zakresie prawa angielskiego kierowali partnerzy Nigel Pritchard oraz Andrew Castle. W skład zespołu Allen & Overy w Londynie wszedł również Kyle Sanderson.

PS