Tobiasz Szychowski / Media

Katarzyna Tusk reprezentowana przez mec. Romana Giertycha wystąpiła przeciwko RASP, wydawcy fakt.pl, z żądaniem publikacji oświadczenia zawierającego przeprosiny oraz zapłaty 50 tys. zł zadośćuczynienia. Podstawą pozwu była publikacja w portalu fakt.pl artykułu zatytułowanego „Nazwali ją dziwką. A Tusk dziękuje…” poprzedzonego nadtytułem „Dramat Kasi Tusk”. W ocenie powódki tytuł artykułu naruszał jej dobra osobiste.

Sąd Okręgowy w Warszawie nie podzielił tego zdania.

RASP reprezentowali partnerzy kancelarii: adwokat Anna Cichońska oraz adwokat Tobiasz Szychowski.

PS