P4 reprezentowały Małgorzata Surdek i Małgorzata Urbańska z kancelarii CMS i  Marta Sendrowicz z Allen & Overy.

PS