Członkami są profesor Tomasz Siemiątkowski, także członek KKPC oraz profesorowie spoza komisji: Stanisław Sołtysiński, Adam Opalski i Krzysztof Oplustil.

DNJ