Założyło ją dwóch syndyków - Maciej Roch Pietrzak oraz Małgorzata Anisimowicz, którzy połączyli swoje kancelarie.

PMR Restrukturyzacje będzie świadczyć  usługi doradcze w zakresie planowania i realizacji procesów restrukturyzacji oraz postępowań układowych i naprawczych.

PS