W siedzibie NSA 16 czerwca odbyła się organizowana przez Stowarzyszenie "Iustitia" konferencja pod hasłem "Czas pracy i warunki pracy sędziego".

Wydarzenie miało zwrócić uwagę na często pomijany w reformach służących usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości problem wymiaru zadań oraz czasu pracy sędziego. Wystąpienia prelegentów poruszają m.in. kwestię warunków pracy w sądach rejonowych, relacji między efektywnością wymiaru sprawiedliwości a czasem pracy sędziów i podziału czynności między urzędników sędziów. Wśród uczestników konferencji znalazła się m.in. sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Teresa Liszcz, sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Gonera oraz sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek.

Patronat nad konferencją objęła I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Roman Hauser.