Organizatorem ogólnopolskiego przedsięwzięcia pod nazwą Medal Europejski jest Business Centre Club.

Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim.

PS