Zasięg działania kancelarii zrzeszonych w LEI obejmuje Europę, Amerykę Północną i Południową, Azję i Bliski Wschód.

Przedstawiciele stowarzyszonych kancelarii spotykają się dwa razy do roku na konferencjach poświęconych pogłębianiu i optymalizowaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń.

PS