Radcowie prawni z SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak sp. k. doradzali spółkom z Grupy ENEA w procesie pozyskania finansowania na nabycie obligacji oraz przy ich emisji.

Opiniowali również projekt umowy ramowej zawieranej przez ENEA S.A.i ENEA Operator sp. z o.o. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju na pozyskanie finansowania, przeznaczonego docelowo na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego polegającego na modernizacji i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej Enea Operator.

Oceniali również umowę dotyczącą emisji obligacji przez ENEA Operator i ich nabycia przez ENEA S.A., a także badali formalno-prawną stronę emisji obligacji przez ENEA Operator w ramach Wykonawczej Umowy Programu Emisji Obligacji.

PS