Adwokaturę reprezentowały adw. Aleksandra Kołodziejska, adw. Monika Rajska oraz  adw. Katarzyna Wnuk Czerniej. 

W turnieju mikstowym udział wzięli: Karol Strasburger, Robert Janowski, Ryszard Szurkowski, Andrzej Supron, Alcja Resich Modlińska, Stan Borys, Piotr Cyrwus oraz adw. Paweł Rybiński - Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie. 

Organizatorem turnieju był znany aktor Dariusz Lewandowski - prywatnie zięć zmarłej adw. Jolanty Szymanek-Deresz oraz mąż adw. Katarzyny Deresz-Lewandowskiej. Partnerami wydarzenia były Naczelna Rada Adwokacka oraz ORA w Warszawie.

EŚ/ORA w Warszawie