W numerze znajdują się artykuły dotyczące nowych rozporządzeń unijnych dla rynku płatności bezgotówkowych oraz nowych zaleceń RE odnośnie do przetwarzania danych osobowych pracowników w kontekście nowoczesnych systemów teleinformatycznych.

W newsletterze znajdziemy również materiały opisujące wyzwania prawne związane z technologią blockchain oraz dotyczące licencji udzielanych bezterminowo.

PS