Tematyka konferencji obejmie takie zagadnienia jak:

• psychologia postępowania cywilnego – czyli jak wygrać proces nawet nie mając racji;

• firma w obliczu przestępstwa - poradnik przetrwania;

• procesowe i praktyczne aspekty nowych przepisów o dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkód wyrządzonych naruszeniami prawa antymonopolowego;

• spory z restrukturyzacją w tle. Jakie zmiany przyniesie wejście w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne;

• wstępny etap postępowania sądowego jako klucz do uzyskania przewagi w postępowaniu sądowym. Jak zarządzić postępowaniem, aby uzyskać możliwie największy wpływ na jego harmonogram i przebieg;

• oświadczenia i zapewnienia w umowach. Jak je formułować, aby były prawnie wiążące;

• w jakich sytuacjach arbitraż może być lepszą metodą rozstrzygania sporów od sądownictwa powszechnego oraz jak prawidłowo formułować klauzule arbitrażowe, aby uniknąć sporów o właściwość sądu;

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i wymagana jest wcześniejsza rejestracja. 

PS