W doradztwie dla sektora bankowości i finansów, w nieruchomościach, w transakcjach dłużnych na rynkach kapitałowych, w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, a także w restrukturyzacji przedsiębiorstw Chambers Europe 2015 przyznało Greenberg Traurig kategorię Band 3, z kolei w doradztwie z zakresu technologii, mediów i telekomunikacji kategorię Band 4.

W transakcjach fuzji i przejęć oraz private equity, partner Lejb Fogelman ma najwyższą możliwą pozycję w rankingu „Senior Statesman”.

Partner zarządzający Greenberg Traurig Jarosław Grzesiak otrzymał kategorię Band 1 w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych, Band 1 w zakresie fuzji i przejęć oraz Band 2 w private equity.

W transakcjach na rynkach kapitałowych partner Ireneusz Matusielański otrzymał Band 2, a z kolei partner Rafał Sieński kategorię Band 3. Partner Federico Salinas wyróżniony został jako specjalista, a partner lokalny Paweł Piotrowski został uznany za wschodzącą gwiazdę rynków kapitałowych.

W doradztwie podatkowym partner Marek Kozaczuk oraz partner lokalny Tomasz Kacymirow otrzymali kategorię Band 2.

W doradztwie na rzecz sektora nieruchomości partner Marek Grodek otrzymał kategorię Band 2, a partnera lokalnego Bartosza Clemenza uznano za wschodzącą gwiazdę tej specjalizacji.

Partnerowi Andrzejowi Wysokińskiemu przyznano kategorię Band 2 w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz kategorię Band 3 w doradztwie dla sektora bankowości i finansów oraz Band 3 w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Partner Łukasz Pawlak otrzymał kategorię Band 3 w bankowości i finansach ze specjalizacją w sektorze regulacyjnym. Partner lokalny Przemysław Kozdój został uznany za wschodzącą gwiazdę bankowości i finansów.

Partner Michał Fereniec został otrzymał Band 2 w doradztwie z zakresu technologii, mediów i telekomunikacji oraz Band 4 w private equity.

PS