Większe bezpieczeństwo i ochrona osób zagrożonych lub doznających przemocy oraz poprawa funkcjonowania systemu jej zapobiegania na szczeblu samorządowym – takie są główne cele nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, która została uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu. To pierwsza od 2010 r. tak duża zmiana przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).