W Radzie IPFA w Polsce obok eksperta Dentons znajduje się 9 osób. Reprezentują one m.in. Meridiam, PwC, Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Budimex SA oraz PIR.

IPFA to organizacja non-profit, skupiająca najważniejsze na danym rynku osoby zajmujące się finansowaniem projektów i partnerstwem publiczno-prywatnym. Obecnie liczy 480 członków na wszystkich kontynentach.

PS