Prof. Kruszyński jest także kierownikiem Katedry Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW oraz dyrektorem Ośrodka Badawczego Adwokatury Polskiej im. Witolda Bayera przy NRA. Ponadto pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Od 1990 r. ma uprawnienia adwokackie. Na początku lat 70. ukończył aplikację sędziowską.

Jak informuje NRA, prof. Kruszyński jako przewodniczący komisji kodyfikacyjnej chce kontynuować reformę prawa karnego procesowego, a także prawa materialnego. 

EŚ/NRA