Ustrój
Senat przyjął wczoraj z poprawkami dwie ważne dla sądownictwa nowelizacje aktów prawnych – ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.).
Pierwsza z nich zmienia model szkolenia przyszłych sędziów i prokuratorów przede wszystkim poprzez likwidację trwającej obecnie 12 miesięcy aplikacji ogólnej. Jest to odpowiedź na płynące od kilku lat ze środowiska sędziowskiego postulaty. Przeciwnicy aplikacji ogólnej, a w tym Krajowa Rada Sądownictwa, wielokrotnie podnosili, że nie spełnia ona żadnych istotnych celów, a jest jedynie źródłem niepotrzebnych kosztów.
W noweli znalazły się jednak i zmiany, które są ostro krytykowane. Chodzi o te, które zwiększają nadzór ministra sprawiedliwości nad KSSiP. Wśród nich jest rezygnacja z zamkniętego katalogu przesłanek odwoływania dyrektora szkoły. Środowisku sędziowskiemu nie podoba się także zmiana, zgodnie z którą również o obsadzie kadry wykładowczej w KSSiP ostatecznie zdecyduje minister. Nowela wprowadza rozwiązanie, na mocy którego dyrektor szkoły będzie musiał przed zatrudnieniem przedstawić szefowi resortu kandydata na wykładowcę. A minister będzie mógł wyrazić wiążący sprzeciw.
W noweli proponuje się też wprowadzenie nowego stanowiska starszego asystenta sędziego. Będzie mógł się o nie starać ten, kto złożył egzamin sędziowski, oraz ten, kto będzie miał 10 lat stażu pracy na stanowisku asystenta sędziego, zero przewinień dyscyplinarnych i same pozytywne oceny okresowe. Propozycja ta została skrytykowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów (OSAS). Wprowadzenie gradacji stanowiska asystenta sędziego nie wiąże ze sobą dodatkowych uprawnień asystenta, czy to w zakresie wykonywanych czynności przez asystentów, czy w zakresie wynagrodzenia – uważa OSOS. Środowisku nie podoba się także 10-letni staż pracy potrzebny do awansu. W sądownictwie administracyjnym, aby zostać starszym asystentem, wymagane jest przepracowanie połowy tego okresu.
Druga nowela zaakceptowana przez Senat zwiększa zakres orzekania reformatoryjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz wyposaża wojewódzkie sądy administracyjne w uprawnienie do merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych.
Etap legislacyjny
Ustawy zostaną skierowane do Sejmu