Nowelizację poparło jednogłośnie 79 senatorów.

Pozostałe przepisy mają wejść w życie sześć miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Zgodnie z ustawą komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy; wpływ wszystkich spraw w roku przekroczył 5 tys. i skuteczność egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35 proc. lub też gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 tys.

Senator sprawozdawca prac komisji Bohdan Paszkowski (PiS) podczas środowej debaty mówił, że istota noweli polega na zracjonalizowaniu obłożenia spraw w kancelariach komorniczych. Podkreślił, że 23 proc. spraw z ok. 5 mln, które rocznie trafiają do komorników, wpływa do 11 kancelarii komorniczych (wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości kancelarii jest ok. 1,3 tys.). Podkreślił, że kancelarie, do których wpływa więcej spraw, są mniej skuteczne.

Wiceminister sprawiedliwości Monika Zbrojewska poinformowała, że jedynie jedna kancelaria obciążona ponad 10 tys. spraw osiągnęła poziom skuteczności 35 proc. Ten poziom skuteczności przekroczyło osiem kancelarii obciążonych ponad 5 tys. spraw - dodała.

Według przepisów wierzyciel co do zasady ma prawo wyboru komornika. "Możliwość ta, niewątpliwie zwiększająca konkurencję między komornikami, doprowadziła jednak do znacznego rozwarstwienia wielkości kancelarii komorniczych przez rozrośnięcie się niektórych z nich i pominięcia komorników sprawnych i skutecznych" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

W związku z tym - podkreślono - wystąpiło "negatywne zjawisko spadku efektywności egzekucji w miarę wzrostu wpływu spraw do kancelarii komorniczej". Według uzasadnienia po deregulacji zawodu komornika przeszkodą jest koncentracja prawie połowy wpływu spraw u około stu komorników. (PAP)

kno/ par/