Doradztwo prawne kancelarii będzie obejmować obszar działalności spółek w zakresie zamówień publicznych jak i reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami oraz organami administracji publicznej.

PS