– Trzecia władza potrafi wpływać na to, co robi władza ustawodawcza i wykonawcza, a także co robią inne sądy – uzasadniał wybór tematu tegorocznej, XVI konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. Krzysztof Rączka, jego dziekan.

Hasłem przewodnim wydarzenia była „Rola orzecznictwa w systemie prawnym”. Dyskusje toczyły się m.in. wokół znaczenia wyroków Trybunału Konstytucyjnego i wpływu orzecznictwa na zmiany w prawie. Organizatorzy stawiali tezę, że sądy znajdują się dziś w centrum systemu prawa: ich rozstrzygnięcia znacząco wpływają nie tylko na zrozumienie obowiązującego prawa, lecz także na jego stosowanie.
Prelegenci mówili m.in. o tym, jak wzmocniła się pozycja orzecznictwa w ostatnich latach.
Prof. Tomasz Giaro, prodziekan WPiA UW, tłumaczył, że na wzmocnienie pozycji orzecznictwa miało wpływ przede wszystkim funkcjonowanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podawał przykład praw człowieka, których ochrony kiedyś nie dochodziło się przed sądem. Dziś jest to powszechne.
W czasie konferencji przedstawiono też wyniki analizy wyroków Trybunału Konstytucyjnego dokonanej przez pracowników UW, m.in. dr. Jana Winczorka. Badacze przeanalizowali 150 uzasadnień orzeczeń z lat 1986–2009. Jak się okazało, TK w swoich uzasadnieniach najczęściej powołuje się na własne, wcześniejsze orzecznictwo. Takie argumenty zajmują prawie 30 proc. objętości uzasadnień wyroków. W dalszej kolejności powołuje się na zasady czy wartości, uwagi systemowe czy językowe. W zaledwie kilku procentach odnosi się do dorobku doktryny.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 450 uczestników. DGP sprawował patronat medialny nad tym wydarzeniem.