Małgorzata Świeca specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, medycznym oraz farmaceutycznym. A w kręgu jej zainteresowań zawodowych znajdują się prawa autorskie i prawa pokrewne oraz ochrona dóbr osobistych.