Sądy obu instancji uznały, iż przesłanki nałożenia kary za brak współpracy muszą być interpretowane w ścisłym związku z obowiązkami kontrolowanego określonymi w art. 105d ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W konsekwencji, w niniejszej sprawie nałożenie kary mogłoby mieć miejsce w sytuacji, gdy kontrolowany przedsiębiorca odmówiłby przekazania nośnika danych lub z nośnika danych zostałyby usunięte w czasie kontroli pliki z danymi. Tymczasem jak ustaliły to sądy obu instancji plik umieszczony w folderze „kosz” nie tylko znajdował się na przekazanym nośniku ale także bez nadmiernego wysiłku był dostępny dla kontrolujących bez użycia jakiegokolwiek specjalistycznego oprogramowania czy specjalistycznych umiejętności.

"GRUPA INCO" S.A. w niniejszej sprawie reprezentowana była przez mec. Małgorzatę Modzelewską de Raad, mec. Piotra Paśnika oraz mec. Macieja Jóźwiaka.