Wszędobylscy prawnicy

Kiedy ułożyliśmy tegoroczną listę wpływowych prawników, pomyślałam sobie po raz kolejny, że ludzie z dyplomem wydziału prawa są wszędobylscy w dobrym tego słowa znaczeniu. Proszę spojrzeć na nasze podium. Numer 1 czwartej edycji naszego rankingu Andrzej Jakubiak „trzęsie” polskim rynkiem finansowym. Dosłownie. Bez wiedzy i zgody Komisji Nadzoru Finansowego, której szefuje, nic się nie wydarzy, zwłaszcza w sektorze bankowym. A że w ubiegłym roku KNF mocno dyscyplinowała rodzimą finansjerę i podrzucała pomysły rozwiązań legislacyjnych, Jakubiak otrzymał od DGP laur pierwszeństwa w rankingu. Drugi w zestawieniu Piotr Serafin kojarzy się bardziej z polityką niż prawem. Ale gdyby nie on i jego znajomość unijnych regulacji oraz powiązań, kto wie, czy mielibyśmy szefa Rady Europejskiej i komisarza ds. rynku wewnętrznego. Trudno nie docenić takiego oddziaływania. Nie inaczej jest z rankingową trójką. Jacek Męcina porzucił na „chwilę” klasyczną pracę prawniczą, by wesprzeć swoimi pomysłami resort pracy. Nie mógł podjąć lepszej decyzji bo nie dość, że dzięki temu mamy widoczne zmiany (oczywiście pozytywne) na rynku pracy, to jeszcze pewność, że pojawią się kolejne.

Prawnicy wszędobylscy. Sprawują różne funkcje w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, zajmują stanowiska polityczne. Ale też kierują organami wymiaru sprawiedliwości, samorządami poszczególnych zawodów prawniczych lub po prostu z pasją wykonują swoją profesję. Z takich osób składa się to zestawienie. Miejsca, które otrzymali to subiektywna, jak co roku, ocena redakcji ich dokonań w poprzednim roku. To się nie zmieni w kolejnych odsłonach naszego rankingu, mimo kontrowersji, jakie wywołujemy.

I na koniec słowo o Cezarym Grabarczyku. Ma 17. pozycję, bo jeszcze nie zdążył się wykazać na tyle, by uplasować się wyżej albo na podium. Ale wszystko w jego rękach. Panie Ministrze, czekamy na dobre decyzje i inicjatywy dla świata prawniczego i nie tylko. Podejmie Pan wyzwanie w roku wyborczym?

1. Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, awans z pozycji 7.

Prawnik, który w ekstremalnie trudnych warunkach sprawdził się w roli szeryfa. Po tym, jak pod koniec 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego objęła pieczę nad sektorem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a w 2013 r. starała się rozeznać w ich sytuacji, w 2014 r. restrukturyzacja SKOK-ów ruszyła pełną parą. Dowodem wnioski KNF o ogłoszenie upadłości dwóch kas. Trudne decyzje, bo z bankructwami, które skutkowałyby koniecznością wypłaty depozytów klientów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nie mieliśmy do czynienia już od kilkunastu lat. Tym bardziej z bankructwami o skali takiej, jak w przypadku SKOK Wołomin, drugiej co do wielkości kasy, której klientom BFG musiał wypłacić ponad 2 mld zł. W tym wypadku doszło jeszcze pobicie wiceprzewodniczącego KNF, a szef komisji dostał policyjną ochronę.

Czytaj więcej o Andrzeju Jakubiaku

2. Piotr Serafin, szef gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej, pierwszy raz w rankingu

Prawnik i urzędnik, ale co ważniejsze znawca unijnych ścieżek (prawnych i nie tylko). Jako wiceszef MSZ i jednocześnie pełnomocnik premiera ds. europejskich prowadził negocjacje w sprawie udziału Polski w nowym unijnym rozdaniu. Efektem są funkcje: szefa Rady Europejskiej dla Donalda Tuska i komisarza do spraw rynku wewnętrznego dla Elżbiety Bieńkowskiej. Serafin kierował rozmowami tak, że w każdym z wariantów nasz kraj mógł liczyć na dobre rozstrzygnięcie.

Świetne kontakty na brukselskich salonach wyrabiał przez lata, m.in. jako zastępca szefa gabinetu Janusza Lewandowskiego, gdy ten był komisarzem ds. budżetowych. Wrócił do Polski w momencie, gdy zaczynały się negocjacje dotyczące budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jako człowiek, który znał dokument od podszewki, wiedział, o co i jak zabiegać, w znacznym stopniu przyczyniając się do końcowego sukcesu.

Czytaj więcej o Piotrze Serafinie

Jacek Męcina

Jacek Męcina

źródło: Materiały Prasowe

3. Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej, awans z pozycji 5.

Tytan pracy, człowiek otwarty na dialog i twarz jednych z najważniejszych zmian legislacyjnych rządu dokonanych w ostatnim czasie. Przygotował i doprowadził do uchwalenia nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a następnie nadzorował jej wdrażanie w urzędach pracy. Dzięki tej zmianie służby zatrudnienia zaczynają powoli zmieniać swoją mentalność i metody pracy z bezrobotnymi, coraz bardziej są też nastawione na osiąganie efektów.

Czytaj więcej o Jacku Męcinie 

4. Roman Hauser, prezes NSA, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, awans z pozycji 46.

Czytaj więcej o Romanie Hauserze

5. Małgorzata Gersdorf, I prezes Sądu Najwyższego, pierwszy raz w rankingu

Czytaj więcej o Małgorzacie Gersdorf

6. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, spadek z pozycji 3.

Czytaj więcej o Krzysztofie Kwiatkowskim

7. Wojciech Rafał Wiewiórowski, zastępca europejskiego inspektora ochrony danych, awans z pozycji 12.

Czytaj więcej o Rafale Wiewiórowskim 

8. Mariusz Haładyj, wiceminister gospodarki, spadek z pozycji 6.

Czytaj więcej o Mariuszu Haładyju

9. Paweł Wojtunik, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, spadek z pozycji 2.

Czytaj więcej o Pawle Wojtuniku

10. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, awans z pozycji 22.

Czytaj więcej o Irenie Lipowicz

11. Roman Giertych, adwokat, w zeszłym roku niesklasyfikowany

Czytaj więcej o Romanie Giertychu

12. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, awans z pozycji 15.

Czytaj więcej o Andrzeju Zwarze

13. Paweł Hempel, sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku, pierwszy raz w rankingu

Czytaj więcej o Pawle Hempelu 

14. Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej - Watchdog Polska, spadek z pozycji 9.

Czytaj więcej o Szymonie Osowskim

15. Andrzej Seremet, prokurator generalny, awans z pozycji 45.

Czytaj więcej o Andrzeju Seremecie

16. Marek Zubik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, awans z pozycji 31.

Czytaj więcej o Marku Zubiku

17. Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości, pierwszy raz w rankingu

Czytaj więcej o Cezarym Grabarczyku

18. Krzysztof Łaszkiewicz, sekretarz stanu ds. prawno-ustrojowych w Kancelarii Prezydenta, awans z pozycji 25.

Czytaj więcej o Krzysztofie Łaszkiewiczu

19. Mikołaj Pietrzak, adwokat, awans z pozycji 43.

Czytaj więcej o Mikołaju Pietrzaku

20. Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, spadek z pozycji 13.

Czytaj więcej o Macieju Strączyńskim

21. Wojciech Hajduk, wiceminister sprawiedliwości, pierwszy raz w rankingu

Czytaj więcej o Wojciechu Hajduku

22. Marek Chmaj, radca prawny z kancelarii Chmaj i Wspólnicy, w zeszłym roku niesklasyfikowany

Czytaj więcej o Marku Chmaju 

23. Piotr Zientarski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu, awans z pozycji 26.

Czytaj więcej o Piotrze Zientarskim 

24. Katarzyna Szymielewicz, prezes Fundacji Panoptykon, awans z pozycji 41.

Czytaj więcej Katarzynie Szymielewicz

25. Piotr Kosmaty, prokurator i rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, pierwszy raz w rankingu

Czytaj więcej o Piotrze Kosmatym

26. Włodzimierz Chróścik, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, pierwszy raz w rankingu

Czytaj więcej o Włodzimierzu Chróściku 

27. Andrzej Kidyba, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na UMCS w Lublinie, pierwszy raz w rankingu

Czytaj więcej o Andrzeju Kidybie

28. Stanisław Sołtysiński, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, w zeszłym roku niesklasyfikowany

Czytaj więcej o Stanisławie Sołtysińskim 

29. Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, spadek z pozycji 14.

Czytaj więcej o Jacku Skale 

30. Marcin Zieleniecki, ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, spadek z pozycji 17.

Czytaj więcej o Marcinie Zielenieckim 

31. Adam Bodnar, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, spadek z pozycji 23.

Czytaj więcej o Adamie Bodnarze 

32. Bogumił Brzeziński, przewodniczący Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego, pierwszy raz w rankingu

Czytaj więcej o Bogumile Brzezińskim 

33. Leonard Etel, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego,pierwszy raz w rankingu

Czytaj więcej o Leonardzie Etelu

34. Maciej Berek, prezes Rządowego Centrum Legislacji, spadek z pozycji 21.

Czytaj więcej o Macieju Berku

35. Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, spadek z pozycji 24.

Czytaj więcej o Iwonie Hickiewicz

36. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, awans z pozycji 47.

Czytaj więcej o Andrzeju Rzeplińskim

37. Marek Safjan, sędzia TSUE, w zeszłym roku niesklasyfikowany

Czytaj więcej o Marku Safjanie

38. Marek Działoszyński, komendant główny policji, pierwszy raz w rankingu

Czytaj więcej o Marku Działoszyńskim 

39. Piotr Waglowski, prawnik, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, spadek z pozycji 11.

Czytaj więcej o Piotrze Waglowskim 

40. Arkadiusz Radwan, prezes Instytutu Allerhanda, w zeszłym roku niesklasyfikowany

Czytaj więcej o Arkadiuszu Radwanie

41. Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, spadek z pozycji 16.

Czytaj więcej o Dariuszu Sałajewskim

42. Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej, spadek z pozycji 39.

Czytaj więcej o Rafale Fronczku

43. Tomasz Janik, prezes Krajowej Rady Notarialnej, spadek z pozycji 40.

Czytaj więcej Tomaszu Janiku

44. Wojciech Hermeliński, sędzia TK, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Czytaj więcej o Wojciechu Hermelińskim 

45. Piotr Hofmański, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, pierwszy polski sędzia MTK w Hadze, pierwszy raz w rankingu

Czytaj więcej o Piotrze Hofmańskim 

46. Ireneusz Kamiński, sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pierwszy raz w rankingu

Czytaj więcej o Ireneuszu Kamińskim 

47. Anita Gwarek, dyrektor departamentu prawa pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, spadek z pozycji 30.

Czytaj więcej o Anicie Gwarek 

48. Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju, pierwszy raz w rankingu

Czytaj więcej o Marii Wasiak 

49. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, spadek z pozycji 36.

Czytaj więcej o Hannie Gronkiewicz-Waltz

50. Michał Królikowski, adwokat, były wiceminister sprawiedliwości,spadek z pozycji 1.

Czytaj więcej o Michale Królikowskim

Zobacz poprzednie edycje rankingu z lat 2012, 2013 i 2014